ADHD-coaching

Tekstvak: ADHD

ABC-coaching

Madelon Boersma                 

Rotterdam

Telefoon:        010 414 55 14             

Mobiel:           0614 808 145

MSN:                mijncoach@hotmail.com

E-mail:           info@abc-coaching.nl

Geregistreerd supervisor en coach www.g-coach.nl

coaching voor volwassenen

Elk familie systeem streeft naar evenwicht

Familie opstellingen of systemisch werk

Het gezin waarin je bent geboren drukt een stempel op wie je als volwassene bent. Je bent voor een deel product van je opvoeding.

Ook je ouders vormen deel van een gezin. Wat zij hebben meegemaakt is verbonden met hoe ze jou hebben opgevoed.

Objectief kijken naar wat er is gebeurd met je ouders en met jou geeft je inzicht in verstoringen van het evenwicht. 

Madelon Boersma geeft familie-opstellingen in een groep, maar ook individueel. Met behulp van jouw eigen informatie en haar intuïtie wordt er bijna altijd een doorbraak in een bepaalde situatie gevonden.

· In hoeverre wordt je persoonlijkheid door je opvoeding bepaald?

· Op zoek naar de oorzaak gedragspatronen.

· Voor iedereen die wel een objectief beeld zou willen hebben.

· De Gestalt-therapie en Transactionele Analyse hebben het systemisch werk gevormd.

· Zie voor grondige info: www.hellinger.com.

· Andere hulp?

Van bovenaf een heel ander beeld

Kijk eens anders naar je familie

ADHD-coaching

Tekstvak: erkend lid
Phorza