ADHD-coaching

coaching voor volwassenen

Tekstvak: NEUROFEEDBACK

ABC-coaching is gestart met Neurofeedback, een techniek die al langer bij ADHD wordt gebruikt. Zie hieronder voor meer informatie over de inhoud. 
In 10 tot 20 sessies leren je hersenen zich beter te functioneren. Als je last hebt van stemmingswisselingen, depressieve gevoelens of angsten kan dat ook aangepakt worden. PTSS is goed te behandelen met Neurofeedback in combinatie familie-opstellingenwerk in één op één gesprekken. 

Prijzen: qEEG : met interpretatie-verslag : 	250 €
	Neurofeedback, min. 10 trainingen:	500 €	of 50 € per uur	  
	Neurofeedback en begeleiding:	65 €   (1,5 uur)
De gehele begeleiding die past in een coaching-traject kan worden betaald uit het PGB. 


Achtergrond informatie
Neurofeedback is een techniek om de hersenen te leren het lichaam beter te besturen. Als de hersenen niet optimaal functioneren, is dit vaak terug te zien in mentale, emotionele, of fysieke onbalans. Ook vinden veel cognitieve, emotionele, of lichamelijke problemen hun oorsprong in minder goed functionerende hersenen. Door de hersenen te trainen om beter hun taak uit te voeren, leren zij om beter voor het lichaam te zorgen, net zoals fysieke oefening de spieren kan trainen.
Wanneer de hersenen niet goed functioneren, is dit meestal zichtbaar in een EEG (electroencephalogram). Door met neurofeedback de hersenfunctie te herstellen, kunnen veel lichamelijke en emotionele problemen verlicht of verholpen worden. Slaappatronen kunnen verbeteren, wat de aandacht overdag ten goede komt. Neurofeedback kan ook chronische angst of depressie verlichten, alsmede syndromen zoals migraine, auto-immuun ziekten, en chronische pijn. Concentratiestoornissen en hyperactiviteit (ADD en ADHD), post-traumatische stress, en emotionele onbalans zijn ook vaak zichtbaar als afwijkingen in het EEG, en kunnen behandeld worden.
Neurofeedback behandelingen kunnen ook helpen bij specifieke afwijkingen of letsel. Hiertoe behoren bijvoorbeeld autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), en beroertes. In deze gevallen lost de training het letsel niet zo zeer op, maar helpt het wel de hersenen normaal te werken ondanks het letsel. 
Een van de belangrijkste voordelen van deze techniek is dat het gebruik maakt van de veerkracht en het leervermogen van de hersenen zelf. Het zelfgenezend vermogen van het brein wordt aangesproken. Neurofeedback therapie is volledig niet invasief, d.w.z. dat er niets aan het lichaam toegevoegd of ontnomen wordt. In plaats van te proberen het lichaam van buiten te beïnvloeden, maakt de therapie het mogelijk voor de hersenen om zelf de basis van het probleem op te lossen door de balans en interne communicatie van de verschillende hersendelen te herstellen. 
Neurofeedback werkt voor zowel kinderen als volwassenen. Dankzij de flexibiliteit van het ontwikkelende kind, is neurofeedback zelfs bijzonder effectief bij kinderen. Hyperactiviteit, ADD/ADHD, woede aanvallen (zoals bij ODD) en gedragsproblemen komen vaak voor bij kinderen, en kunnen goed behandeld worden. Zodra de hersenen geleerd hebben om normaal te functioneren, is het effect meestal blijvend, en komt terugval zelden voor.
Omdat neurofeedback therapie de hersenen traint en in balans brengt, zijn de toepassingen niet beperkt tot herstel van letsel of omgaan met problemen: het kan ook waardevol zijn om gewoon te herstellen na de dagelijks stress, of om het functioneren van de hersenen verder te optimaliseren. Atleten, managers en directeuren kunnen zo bijvoorbeeld hun geheugen verbeteren en hun stressgevoeligheid verminderen. Dit noemt men peak performance training.

TRAINING

De behandeling begint met een kennismakingsgesprek, zodat de cliënt en de begeleider elkaar leren kennen, en om de begeleider een indruk van de klacht te geven. Meestal wordt een eenvoudige EEG gemaakt, om te zien in hoeverre onbalans in het frequentiepatroon in de verschillende hersendelen valt waar te nemen. Op basis van deze gegevens, en de anamnese van de cliënt, zal de begeleider een handelingsplan (protocol) opstellen toegesneden op de specifieke klacht van de cliënt.
Daaropvolgende trainingsafspraken duren meestal ongeveer één uur, en vinden in principe minstens één keer per week plaats. Het aantal sessies nodig om blijvende resultaten te behalen verschilt per persoon en is ook afhankelijk van de klacht, maar zo’n twintig sessies is een goede richtlijn. Enige verbetering is vaak al te merken na tien sessies.
De behandeling zelf is pijnloos en zoals vermeld niet invasief. De begeleider plakt één of meerdere sensoren op de hoofdhuid. Deze sensoren ‘voelen’ alleen; ze beïnvloeden de hersenen niet. Een versterker en een computer monitor verwerken het signaal en leveren feedback. Afhankelijk van het specifieke protocol, aangepast aan de cliënt, wordt deze feedback gegeven in de vorm van een spelletje, korte stukken film, geluidssignalen, of een combinatie hiervan. Zodra de sensoren aangeven dat de hersenen het gewenste hersenpatroon genereren, vindt er een beloning plaats, bijvoorbeeld met punten in een spelletje of door middel van geluidssignalen. 
Vallen de hersengolven daarentegen terug in een minder gewenst patroon, dan wordt de speler niet langer beloond. Langzamerhand reageren de hersenen op deze systematische beloningen en leert het een gezond frequentie patroon te genereren.

RESULTATEN

Vanwege de brede toepassing heeft neurofeedback te maken gehad met dezelfde scepsis als elke nieuwe techniek die wordt geïntroduceerd. Desondanks is er reeds twintig jaar klinische ervaring opgedaan die de positieve werking van de therapie bevestigt. Er zijn goed gedocumenteerde rapporten over de effectiviteit van neurofeedback voor onder andere de volgende therapeutische toepassingen:

Een leuke link om eens wat meer in te lezen over dit onderwerp: ADHD en kinderen of de site van Martin Wuttke.
Vaak kan neurofeedback helpen om mensen uit een bepaald patroon te halen. Het kan ongewenste gedachten- of gedragspatronen helpen doorbreken. Met veel van bovengenoemde syndromen verkeert men in een vicieuze cirkel: door een verslaving tijdelijk tegemoet te komen, zal die alleen maar sterker worden. Zo ook chronische angst: door deze angst lijkt de wereld steeds enger, wat het angst-gevoel vervolgens versterkt. Door ‘normale’ patronen te ondersteunen, kan neurofeedback helpen om zulke cycli te doorbreken. Zie onderstaande Referenties voor meer informatie over de klinische publicaties.
Cliënten met ADHD vertellen dat ze na neurofeedback behandeling minder impulsief, minder hyperactief, en minder gemakkelijk af te leiden zijn. Bij kinderen kan dit hun schoolresultaten verbeteren. Zelfs cognitieve functie, gemeten door middel van IQ tests, kan sterk verbeteren. Bij onderzoeken met drie representatieve groepen ADHD kinderen zijn gemiddelde IQ verhogingen van 10, 19, en 23 punten gemeten. 
Ongewenst gedrag kan op verschillende manieren veranderen, vooral bij kinderen. Woede aanvallen, agressie, wreedheid, en gewelddadigheid zijn allemaal gedragspatronen die verminderd kunnen worden, of beter onder de controle van het kind gebracht kunnen worden. 
Bij depressie kan een geleidelijk herstel van emotionele betrokkenheid plaatsvinden, alsmede een afname in vermoeidheid en ‘futloosheid’. Cliënten die lijden aan paniek of angst aanvallen kunnen hun episodes beter onder controle krijgen. Bovendien komen de aanvallen langzamerhand minder vaak en worden ze minder heftig.
Ook epilepsie patiënten ervaren dat na neurofeedback hun aanvallen geleidelijk minder zwaar worden en minder vaak voorkomen. In overleg met de neuroloog kan in sommige gevallen de dosering medicijnen verminderd worden, wat meestal leidt tot een vermindering van de nadelige bij-effecten.

VEEL GESTELDE VRAGEN 

Bij-effecten

Neurofeedback therapie heeft voor zover bekend geen bij-effecten als het wordt uitgevoerd met behulp van een professionele therapeut. Dit is grotendeels te danken aan het feit dat het niet invasief is: niets gaat het lichaam van de cliënt in. Wanneer cliënten die medicijnen gebruiken hun dosering willen verminderen, gebeurt dit altijd in overleg met de behandelende arts of specialist. Neurofeedback therapie is niet ‘anti-medicijnen’: het werkt complementair met de reguliere geneeskunde. 

Tekstvak: ABC coaching en Reïntegratie is aangesloten bij PAINT, de beroepsorganisatie van Neurofeedback Therapeuten in Nederland. 
Klachtenregeling en privacy reglement zijn via de beroepsvereniging op te vragen door een mail te sturen naar          info@abc-coaching.nl 
Tekstvak: Zie verder de algemene voorwaarden .